Chính sách bảo mật

Casinosgameonline kết nối với việc bảo vệ sự riêng tư thông tin cá nhân của bạn đã cung cấp cho chúng tôi (“Thông tin cá nhân”). Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin về bạn và có thể bao gồm tên của bạn và địa chỉ, ngày sinh, thông tin chi tiết thẻ thanh toán và các thông tin khác mà bạn có thể muốn cung cấp. Casinosgameonline sẽ cố gắng để đảm bảo rằng việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn là phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư trong các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Do đó, Casinosgameonline đưa ra chính sách này để thông báo cho bạn biết về cách dùng của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn.

Trang web của chúng tôi có thu thập Thông tin Cá nhân của bạn không?
Nếu bạn cung cấp tên và địa chỉ của bạn trên các khu vực công cộng của trang web này để yêu cầu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể tự nguyện cung cấp thêm thông tin cá nhân. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích đăng ký với Casinosgameonline và mở một tài khoản với chúng tôi.

Nếu bạn đã là một khách hàng của Casinosgameonline và đã mở một tài khoản với chúng tôi, bạn phải sử dụng một mật khẩu để đăng nhập vào trang web Casinosgameonline. Một “phiên cookie” có thể được sử dụng để cho phép bạn thoát và nhập lại trang web của chúng tôi mà không cần nhập lại mật khẩu của bạn. Máy chủ web của chúng tôi sẽ ghi lại các trang bạn ghé thăm bên trong trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?
Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu. Casinosgameonline đề xuất để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau: quản lý tài khoản của bạn, duy trì tài khoản và hồ sơ riêng của chúng tôi, giám sát mức độ sử dụng trang web và chất lượng dịch vụ và thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm bất cứ lúc nào (“mục đích”). Bất kỳ việc thu thập thông tin nào là tài sản của Casinosgameonline và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích trên.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, chúng tôi có thể theo dõi bất kỳ đoạn đối thoại nào giữa bạn và chúng tôi bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử (“ghi âm”). E-mail không được mã hóa đến/từ một trong hai khu vực công cộng hay riêng tư của trang web này. Casinosgameonline khuyến cáo bạn không nên gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi qua e-mail.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn.
Thông tin cá nhân của bạn có thể, cho các mục đích mô tả ở trên, được chuyển giao hoặc tiết lộ bởi chúng tôi cho bất kỳ công ty liên kết, đối tác kinh doanh hợp pháp mà có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi và các công ty có thể giữ lại bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau và các xử lý như vậy sẽ được quản lý bởi một hợp đồng theo yêu cầu của pháp luật. Khi có yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định, dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được tiết lộ cho một cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý.

Sự đồng ý
Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn và đăng ký với chúng tôi hoặc đăng nhập với chúng tôi khi bạn truy cập vào trang web, bạn đã đồng ý nhóm Casinosgameonline xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau theo cách thức đặt ra trong Chính sách này. Nếu bạn muốn ra điều kiện, thay đổi, sửa đổi hoặc hạn chế sự đồng ý của bạn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết hiển thị trên các trang hỗ trợ của trang web chúng tôi.